Ceea ce este notabil la aceste biserici este că, în ciuda faptului că reprezintă două edificii religioase diferite, formează, cum s-ar spune, o structură arhitecturală aparent alcătuită dintr-un singur corp. Povestea acestora este după cum urmează: Biserica Carmelită a fost construită în secolul al XVII-lea şi, aşa cum sugerează şi numele său, a fost dată în folosinţa ordinului de călugăriţe carmelite. Este un edificiu mai curând sobru, cel puţin privit din exterior, cu o faţadă simplă străjuită de o clopotniţă. Interiorul este bogat decorat.

Pe de altă parte, Biserica Carmo a fost construită în secolul al XVIII-lea. Din punct de vedere arhitectural, este mult mai atractivă, fiind o expresie a stilului baroc. Interiorul este jalonat de şapte altare, lucrările ale lui Francisco Pereira Campanha, iar exteriorul este decorat cu plăci ceramice care însufleţesc, prin nuanţele lor specifice (alb şi albastru) complexul arhitectural. Mănăstirea a fost construită pentru a adăposti o comunitate de călugări.

Acum, cele două biserici sunt separate de cea mai îngustă casă din lume, o casă care nu depăşeşte mai mult de un metru în lăţime. Aceasta a fost locuită până în anii 1980. Motivul de a plasa o construcţie de acest fel între cele două edificii religioase era acela de a asigura lipsa de comunicare seculară dintre călugăriţele de la Biserica Carmelită şi călugării de la Biserica Carmo, precum şi faptul că o anumită lege nescrisă impunea ca două biserici distincte să nu aibă zid în comun.

Este vorba, într-adevăr, de o structură curioasă cu interesante referinţe istorice. Este fără îndoială unul dintre obiectivele de neocolit din Porto.

Nume:
Biserica Carmo şi Biserica Carmelită (Igreja do Carmo e Igreja dos Carmelitas)
Adresă:
Rua da Carmo, Porto, Portugalia
Telefon:
00351 223 393470
Sus